Skip to main content

Organów generatywnych - to jest ... Co to jest organy generatywne?

organy generatywne (od łacińskiego Genero. - urodziły się, były I produkować), narządy rozmnażania płciowego roślin (np plemnia, rodnia mają wyższe Spore i nagonasienne, kwiat w okrytonasiennych). Cf. Narządy wegetatywne. Generatywne narządy zwierząt nazywane są narządami płciowymi. * * * ORGANY Generative ORGANYGENERATIVNYE (od łacińskiego Genero. - urodziły się, że produkują), organy rozmnażania płciowego roślin (np plemnia ( zobacz plemnia) rodnia ( zobacz rodnia) ... w wyższych zarodnikach i nagonasiennych, kwiat w roślinach okrytonasiennych). Cf. Narządy wegetatywne ( patrz ORGANY WEGETACYJNE). Organy generatywne zwierzęcia nazywane są narządami płciowymi ( patrz ORGANY SEKSUALNE).

Słownik encyklopedyczny. 2009.