Skip to main content

Najgorszy

GWINT -a; m. 1. Specjalne. Pasek, lina itd., Służący jako nadajnik mocy pociągowej. 2. Pasek lub lina rozciągnięta od górnego końca wału do osi przedniego koła w celu wyrównania przebiegu załogi. Musimy zmienić wagon z wózka. Obróć mocno t.! 3. Specjalne. Urządzenie, które zapina, wiąże, smth. szczegóły; orzeźwienie. Naprawa tratwy za pomocą linek. Wyciągnij belki żelaznym prętem. 4. Anat. Tkanka łączna, która przywiązuje mięśnie do kości i je napędza; ścięgno. Mięśnie przywiązane mocnymi białymi pasmami. Ciężki, th, th (2 zn.). T. pas.

Słownik encyklopedyczny. 2009.