Skip to main content

Hounded

PRZYCZYNOWANY th, th. 1. Nękany przez przynęty myśliwskie (o zwierzęciu, ptaku). 2. Nękani przez prześladowania, ataki (o mężczyznę). // Wyrażanie cierpienia z powodu prześladowań, prześladowań. З. widok. oczy Z-ów. Złapany, przysłówek.

Słownik encyklopedyczny. 2009.