Skip to main content

Polowanie

Polowanie
1) metody uzyskiwania zwierząt hodowlanych, zawierająca zarówno aktywny prześladowań górniczych (myśliwych) lub jego podkaraulivanii (zasadniki); 2) ściganie zwierząt człowiek gry (gra) w celu fotografowania lub zatrzymując dla potrzeb gospodarczych, naukowych, kulturalnych, edukacyjnych, medycznych i innych.

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.


.