Skip to main content

Hybrydowy system obliczeniowy

hybrydowy kompleks systemów komputerowych kilku komputerów lub urządzeń obliczeniowych (analogowych i cyfrowych), zjednoczonych przez pojedynczy system sterowania, do modelowania złożonych systemów, optymalizacji automatycznych systemów sterowania, rozwiązywania równań nieliniowych w komputerach prywatnych itp. * * * SYSTEM KOMPUTEROWY HYBRYDOWY SYSTEMAGIBRID COMPUTER SYSTEM, zespół kilku komputerów lub urządzeń obliczeniowych (analogowych i cyfrowych), zjednoczonych przez pojedynczy system sterowania. Stosowany do modelowania złożonych systemów, do optymalizacji automatycznych systemów sterowania, rozwiązywania nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych itp.

Słownik encyklopedyczny. 2009.