Skip to main content

Hybrid Seeds

nasiona mieszańców powstają w wyniku krzyżowania różnych odmian, linii, gatunków i rodzajów roślin. Rośliny z nasion hybrydowych pierwszej generacji są bardziej przystosowane do warunków wzrostu i bardziej produktywne (patrz heteroza) niż zarodki pierwotnych form rodzicielskich. Jest stosowany w uprawie kukurydzy, buraków cukrowych, ogórków, pomidorów i innych. * NASIONA HYBRID SEMENAGIBRIDNYE, produkowany przez krzyżowanie różnych odmian, linii, gatunków i rodzajów roślin. Rośliny hybrydowych nasion 1. generacji są bardziej dostosowane do warunków uprawy i jest bardziej produktywny (zob. Heterozja ( cm. heterozji)) niż z nasion oryginalnych form rodzicielskich. Używany do uprawy kukurydzy, buraków cukrowych, ogórków, pomidorów itp.

Słownik encyklopedyczny. 2009.