Skip to main content

Hybrydyzacja

HYBRYDYZACJA -i; f. Przekraczanie organizmów heterogenicznych w relacji dziedzicznej, należących do różnych gatunków, ras itp. Г. w hodowli zwierząt. Pan zioła kulturowe z miejscowym dzikim wzrostem. * * * hybrydyzacja kiełkowania heterogennego w rodowodzie człowieka. Jeden z najważniejszych czynników w ewolucji form biologicznych w przyrodzie. Stosowane w celu uzyskania wartościowych cenowo form zwierząt i roślin. Przekraczanie osobników tego samego gatunku (różnych podgatunków, odmian, skał lub linii) nazywa się hybrydyzacją wewnątrzgatunkową i różnymi gatunkami lub rodzajami - zwaną hybrydyzacją odległą. * * * HYBRYDYZACJA WIBRACYJNOŚĆ, przejście heterogenicznych w dziedzicznej relacji organizmów. Jeden z najważniejszych czynników w ewolucji form biologicznych w przyrodzie. Stosowane w celu uzyskania wartościowych cenowo form zwierząt i roślin. Przekraczanie osobników tego samego gatunku (różnych podgatunków, odmian, skał lub linii) nazywa się hybrydyzacją wewnątrzgatunkową, a różne gatunki lub rodzaje nazywa się odległą hybrydyzacją.

Słownik encyklopedyczny. 2009.