Skip to main content

Hybridoma

hybrydomy (z greckiego i hybrydowe -ōma -. Nowotworu), hybryda komórek wytworzonych fuzji normalnej komórki (np limfocytu odpornościowego) z guzem. Ma zdolność do syntezy określonego białka, na przykład przeciwciała (normalna właściwość komórki) i do nieograniczonego wzrostu (właściwość komórki nowotworowej). Zsyntetyzowane przeciwciała monoklonalne hybrydoma są stosowane w wielu dziedzinach biologii i medycyny. Trwają prace w celu uzyskania hybrydomy wytwarzania innych białek - .. czynniki krzepnięcia krwi, hormony, itd. * GIBRIDOMAGIBRIDOMA (z mieszańców (<999 cm " HYBRID) i Gk -oma - .. do nowotworu), komórki hybrydowe Otrzymany fuzyjne normalnych komórek (np. limfocytów immunologiczny (<999 cm ". limfocyty)) do guza. Ma zdolność do syntezy określonego białka, na przykład. , przeciwciała (właściwość normalnej komórki) i nieograniczony wzrost (właściwość komórki nowotworowej). Zsyntetyzowane przeciwciała monoklonalne hybrydoma są stosowane w wielu dziedzinach biologii i medycyny. Trwają prace nad uzyskaniem hybrydy, produkującej inne białka - czynniki krzepnięcia, hormony itp. Słownik encyklopedyczny. 2009.