Skip to main content

Hidradenitis

hidradenitis (od greckiego HIDROS. - Pot i Aden - żelazo) ( „suka wymię”), ropne zapalenie gruczołów potowych, często pachowych, z ostrym bólem obrzęk, zaczerwienienie; jest spowodowane przez gronkowca. Hiperadenitis jest predysponowany do pocenia się, wyczerpania, niedokrwistości, zaburzeń higieny osobistej. * * * GIDRADENITGIDRADENIT ( „Suka wymię”), ropne zapalenie gruczołów potowych, często pod pachą, z ostro bolesny obrzęk, zaczerwienienie (od greckiego HIDROS - - potu i Aden gruczołu.); jest spowodowane przez gronkowca. Aby ukryć predyspozycję do pocenia się, wyczerpania, anemii, zaburzeń higieny osobistej.

Słownik encyklopedyczny. 2009.