Skip to main content

Nawilża gazów węglowodorowych

hydratów węglowodorowych gazovsoedineniya środkowy (klatrat), w których cząsteczki węglowodorów gazowych wypełnienie pustych przestrzeni w sieci krystalicznej lodu. W warunkach naturalnych występują one w postaci złogów hydratów gazu w wiecznej zmarzlinie; Jest również utworzone w rurociągach i innych. Systemów technologicznych, dzięki czemu są trudne do wykorzystania. Termodynamiczne warunki tworzenia hydratu gazu węglowodorowego, - temperatura od 50 do 350 K, pod ciśnieniem od 2 Pa do 1, 7 GPa. * WĘGLOWODORÓW hydratów GAZOVGIDRATY węglowodorowych GAZÓW związki inkluzyjne (klatraty (<999 cm ". klatrat)), w których cząsteczki węglowodorów (<999 cm". węglowodorów) puste przestrzenie wypełnione gazem lód krystalicznej. W naturalnych warunkach panujących w postaci złoża hydratu gazu zmarzliny ( patrz zmarzliny.); Jest również utworzone w rurociągów i innych instalacji technologicznych, dzięki czemu są trudne do wykorzystania. Słownik encyklopedyczny. 2009.