Skip to main content

Nawodnienie

Uwodnienie S; f. Fizykochemiczny proces oddziaływania substancji z wodą. Pan tlenki. Odwracalny g. * * * uwodnienie jest dodatkiem wody do substancji. Zniszczenie może wystąpić z cząsteczkami wody, jak w syntezie z etanolu z etylenem, w obecności lub bez ich zniszczenia, na przykład podczas tworzenia krystalicznych hydratów. Określa rozpuszczalność substancji w wodzie, dysocjację elektrolityczną związków z wiązaniem jonowym. * * * HYDRATION HYDRATION (od greckiego "hydros" - woda), interakcja cząsteczek, atomów lub jonów z wodą. W tym przypadku może to nastąpić zarówno w przypadku zniszczenia cząsteczki wody, jak i bez niej. W tym ostatnim przypadku powstają związki o stałym i zmiennym składzie - hydraty. Krystaliczne hydraty są znane z wielu substancji, zwłaszcza soli ( patrz CRYSTALLOGIDRATES). Uwodnienie powoduje, że rozpuszczalność substancji w wodzie, a także dysocjacja elektrycznej (<999 cm " dysocjacji). Związki o wiązań jonowych. W chemii organicznej ( patrz CHEMIA ORGANICZNA) hydratacja jest często nazywana reakcją chemiczną z wodą. Słownik encyklopedyczny. 2009.