Skip to main content

Sprzęgło hydrauliczne

sprzęgło hydrauliczne (Hydro ... i sprzęgła), hydrodynamiczny transmisji - mechanizm przenoszenia ruchu obrotowego z wału napędowego do napędzanego. Składa się z pompy odśrodkowej i hydroturbiny, których koła łopatkowe są ze sobą połączone i tworzą toroidalną komorę wypełnioną płynem roboczym. Służy do przeniesienia momentu obrotowego bez jego zmiany (nie uwzględnia się strat w sprzęgu hydraulicznym). Jest on stosowany w napędach wiertniczych pompy zasilające i dymu wyczerpuje CHP i innych.

* * * GIDROMUFTAGIDROMUFTA (od wodnej ... (<999 cm ". HYDRO ... (część złożonych słów)) i sprzęgło ( cm. CLUTCH)), przekładnia hydrodynamiczna jest mechanizmem, który przenosi ruch obrotowy z wału napędowego do urządzenia podrzędnego. Składa się z pompy odśrodkowej i hydroturbiny, których koła łopatkowe są ze sobą połączone i tworzą toroidalną komorę wypełnioną płynem roboczym. Służy do przeniesienia momentu obrotowego bez jego zmiany (nie uwzględnia się strat w sprzęgu hydraulicznym). Stosuje się go w napędach platform wiertniczych, pompach zasilających i wyciągach dymu z elektrociepłowni itp. Słownik encyklopedyczny. 2009.