Skip to main content

Szok hydrauliczny

wpływ nagłego wzrostu lub spadku ciśnienia poruszającego się płynu przy nagłym spadku lub zwiększeniu prędkości przepływu.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010