Skip to main content

Wiercenie hydropercussion

hydropercussion burenieudarno-obrotowego wiercenia głębinowe z młotami. Służy do wiercenia w skałach. * * * BURENIEGIDROUDARNOE wiercenia hydraulicznego, wstrząsy obrotowy wiercenia z głębinowych młotków. Stosuje się go w skalistych skałach.

Słownik encyklopedyczny. 2009.