Skip to main content

Przekładnia hydrauliczna

przekładni hydraulicznej (przekładnia hydrauliczna), zestaw mechanizmów hydraulicznych, który pozwala na przeniesienie energii z elementu prowadzącego do urządzenia podrzędnego; część napędu hydraulicznego. Zgodnie z zasadą działania rozróżnia się transmisje hydrodynamiczne i hydrostatyczne (objętościowe). Stosowane na statkach, lokomotyw, samochodów, samolotów, w obrabiarkach, itp * PEREDACHAGIDRAVLICHESKAYA hydraulicznym układem przenoszenia (transmisja hydrostatyczne), wiele mechanizmów hydraulicznych, umożliwiając transfer energii ze sterownika do napędzanego .; część napędu hydraulicznego. Zgodnie z zasadą działania rozróżnia się transmisje hydrodynamiczne i hydrostatyczne (objętościowe). Stosowane na statkach, lokomotyw, samochodów, samolotów, obrabiarek i innych.

Collegiate Dictionary. 2009.