Skip to main content

Transport hydrauliczny

Hydrauliczne transportsposob ruchomych części stałych strumienia wody w górnictwie, budownictwie i innych robót ziemnych. * HYDRAULICZNY TRANSPORTGIDRAVLICHESKY TRANSPORT Sposób przesyłania strumienia ciał stałych wody w górnictwie s, budowa ziemnych i innych.

Collegiate Dictionary. 2009.