Skip to main content

Hydrauliczny

hydrauliczne s, [. Z greckiego Hydor - woda i aulos rur] .. - W 1 <.. .. 999> Nauka badająca prawa równowagi i ruchu cieczy i ich praktyczne zastosowanie 2 maszyny i urządzenia hydrauliczne Wdrożenie hydraulika * * * hydraulika (z hydro ... i greckie Aulos ... - tube), nauka badająca prawa ruchu i równowagi płynów i tych metod stosowania prawa do rozwiązywania problemów inżynierskich. * * * GIDRAVLIKAGIDRAVLIKA (z hydro ... ( cm. Hydro ... (część złożonych wyrazów)) i greckich. aulos - tuba), nauka, która studiuje . Ruch Kona i bilans płynów i techniki stosowania tych przepisów do rozwiązywania problemów inżynierskich Collegiate Dictionary 2009.

. <- 1 ->