Skip to main content

Gidrazosoedineniya

gidrazosoedineniyaorganicheskie związki zawierające gidrazogruppu -NH-NH- przyłączoną do dwóch grup hydrokarbylowych (na przykład, jak w C hydrazobenzene 6 H 5 -NHNHC 6 h 5 ). * GIDRAZOSOEDINENIYAGIDRAZOSOEDINENIYA, związki organiczne zawierające gidrazogruppu -NH-NH-, związaną z dwoma grupami węglowodorowymi (np. jak w hydrazobenzene c 6 h 5 -NHNHC 6 H 5 ).

Słownik encyklopedyczny. 2009.