Skip to main content

Wodorek

wodorkowe związki chemiczne wodoru z innymi pierwiastkami. Konserwatorzy. Niektóre wodorki są półproduktami w produkcji szczególnie czystych pierwiastków (krzemu, germanu). Zobacz na przykład wodorki glinu, borowodorki metali. * * * HYDRIDYHYDRIDES, związki chemiczne wodoru z innymi pierwiastkami. Konserwatorzy. Niektóre wodorki są półproduktami w produkcji szczególnie czystych pierwiastków (krzemu, germanu). Zobacz na przykład. Wodorki glinu ( patrz ALUMOHYDRIDES), borowodorki metali ( patrz borowodory metali).

Słownik encyklopedyczny. 2009.