Skip to main content

Dochód z nieruchomości za granicą

Dochód z nieruchomości za granicą
(dochody z tytułu własności za granicą) dochodowy od osób przebywających w kraju (mieszkańców ), otrzymane z czynszu, dywidend i odsetek z zagranicy. Zysk netto z nieruchomości za granicą jest przychód minus ten sam artykuł stanowi dochód z tytułu własności wypłacane rezydentom nerizedentam.

Gospodarka. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". J. Black. Wydanie ogólne: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Słownik ekonomiczny. 2000.