Skip to main content

Niezależny ryzyko

niezależny ryzyko
(niezależne ryzyka) Ryzyko związane z projektów, w których nie ma zależność między wynikami a wynikami siebie. Jeżeli wyniki są zmiennymi losowymi x i w z wartościami średnimi mx i my, jakie zagrożenia są niezależne pod warunkiem, że wartość oczekiwana E (x-μx) (y-μy ) = 0.

Gospodarka. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". J. Black. Wydanie ogólne: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Słownik ekonomiczny. 2000.