Skip to main content

Zakażenie wsi

jednym z efektów chemicznych i broni biologicznej lub wypadek (zniszczenie) zakładów przemysłu chemicznego, rurociągi chemicznie niebezpiecznych składników, jak również częstość występowania samolotu z OMP lub elektrowni jądrowej na pokładzie. Rozróżnić zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne. Chemiczna Cm. Wynikające z zastosowania CW, w wypadkach, w przemyśle chemicznym i wagonów. -d. pociągi z ładunkiem toksycznym, na rurociągach z chemicznie niebezpiecznymi składnikami. Główne cechy chem. C m. Skala zniszczenia są jej trwania i ryzyka (możliwe uszkodzenie przed skutkami infekcji). Biologiczne Z. m. Wyniki działania broni biologicznej, a także pojawienie się ognisk epidemicznych. Zależy od liczby, metod, czasu i środków zakażenia, rodzaju i stężenia bioli. przepisy kulinarne (patogeny), ich odporność na czynniki zewnętrzne. medium z odpowiednim meteorolem. , topograficzne. i wiele innych czynników. W celu oczyszczenia ZM podjęto działania w celu wyeliminowania, ograniczenia, wyeliminowania lub zneutralizowania, na stałe lub tymczasowo, skażenia biologicznego lub chemicznego (patrz Odgazowanie, Dezynsekcja).

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010