Skip to main content

PRODUKCJA

Produkcja
(z lat manus. - ręka i facere - robić ) produkcja manufaktur, które panowały w Europie Zachodniej w XVI-XVIII wieku. ; tryb produkcji i rodzaj przedsiębiorstw charakteryzujących się podziałem pracy i jego współpracą, ale z zachowaniem pracy ręcznej, rękodziełem, niskim poziomem używanego sprzętu.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Słownik ekonomiczny. 2000.