Skip to main content

SPOSÓB Census

przez ciągłe konto
sposób badania składu, struktury i produktywności ekosystemu w dostatecznie dużym obszarze rachunkowości (głośność).

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.

Sposób wyliczenia całkowitego
- badanie składu, struktury i wydajności ekologicznej społeczności przez studiując jeden, ale na dużym obszarze księgowości. Najczęściej stosowany w biocenologii leśnej.

Słownik ekologiczny. - Alma-Ata: "Nauka". B. A. Bykov. 1983.

SPOSÓB Census
sposób badania składu, struktury i produktywności ekosystemu w dostatecznie dużym obszarze księgowości lub w całości przeanalizowane terytorium.

słownik Środowiska 2001

Sposób wyliczenia całkowitego
sposób badania składu, struktury i produktywności ekosystemu w dostatecznie dużym obszarze księgowości lub w całości przeanalizowane terytorium.

EdwART. Słownik terminów i definicji środowiskowych, 2010


.