Skip to main content

JEZIORA POLAR

LAKES POLAR
na klasyfikacji F. trout - jeziora z obiegu latem, w którym temperatura na powierzchni znajduje się poniżej 4 ° C,

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.


.