Skip to main content

Siła nabywcza

siły nabywczej
zdolność waluty wymieniane dla pewnej liczby towarów i usług, które można kupić, kupić jednostka monetarna kraju. siła nabywcza pieniądza zależy przede wszystkim od cen towarów i taryfy za usługi (przy założeniu, że towary i usługi przy tych cenach są dostępne w handlu).

Raizberg BA Lozovskiy L. Sh Starodubtseva EB: The Modern Economic Dictionary. - 2 ed., ed.: M., INFRA-M, 479 str. 1999.


Economic Dictionary 2000.