Skip to main content

Stosunkach międzynarodowych Pieniężnej

stosunkach międzynarodowych Pieniężnej
elementem międzynarodowych stosunków gospodarczych jako zbiór obligacji pieniężnej i wyścigów nawet-kredytowych w świecie sferze gospodarczej.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Słownik ekonomiczny. 2000.