Skip to main content

Towarów strategicznych

towarów strategicznych
niektórych rodzajów towarów, głównie broni, maszyn, urządzeń technicznych i technologicznych innowacji, które wywóz z kraju jest ograniczony lub zakazany w celu uniknięcia uszkodzenia, które mogą być to jest spowodowane jego bezpieczeństwem.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Słownik ekonomiczny. 2000.