Skip to main content

Strategiczne zasoby naturalne

zasoby naturalne, które stanowią podstawę produkcji materialnej zapewnienie ekonomicznej i obrony bezpieczeństwa kraju na tym etapie jego rozwoju, wewnętrznej stabilności społecznej i politycznej, a także zdrowia i utrzymania ludności. Lista S. str. zmienia się w zależności od priorytetów gospodarczych państwa, materiał struktury produkcji, aktualnej i przewidywanej sytuacji geopolitycznej, warunki na rynku światowym, stan zagranicznych stosunków gospodarczych i innych. okoliczności. Tak więc wśród strategicznych rodzaje surowców mineralnych w Rosji rozważają zasobów paliw i energii, rudy niektórych metali nieżelaznych i rzadkich metali i kamieni szlachetnych. To S. p. obejmują także zasoby wodne jako podstawę utrzymania kraju.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010