Skip to main content

Słownik sytuacji kryzysowych

TREŚĆ REKREACYJNA

REKREACYJNY TERYTORIUM terytorium masowej rekreacji ludności. Zasadniczo są to lasy rekreacyjne , baseny rekreacyjne , parki narodowe, naturalne, miejskie i inne itp. Patrz także Dygresje rekreacyjne . Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej.