Skip to main content

Oferta za rzeczywisty

oferta za rzeczywisty
Product dostępnym towarem - transakcję, w przypadku sprzedaży towarów, pod warunkiem zakończenia jej przekazywania, dostawę prawdziwy, już dostępny od sprzedawcy towarów, z płatnością w momencie jego przeniesienia do nowego właściciela.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Słownik ekonomiczny. 2000.